For Lige Vilkår er en landsdækkende og diagnose-tværgående forening for forældre og andre pårørende til børn, der på grund af handicap eller kronisk sygdom har særlige behov. Børn med særlige behov har oftest brug for støtte og hjælp i deres voksne liv, og derfor er forældre og pårørende til personer over 18 år naturligvis også meget velkomne.

Forældre til børn med særlige behov er en udsat gruppe. En undersøgelse gennemført af VIVE viser, at det at have et barn med funktionsnedsættelse i høj grad belaster forældrene og familielivet.

Samtidig er forældrene den vigtigste ressource i forhold til barnets trivsel og udvikling, og vores mål er at støtte og hjælpe forældrene, så de kan opretholde et almindeligt og velfungerende liv for hele familien og bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

For Lige Vilkår tilbyder bisidderordning, professionel rådgivning om fx serviceloven og familieforhold, holder foredrag og kurser og faciliterer netværk mellem forældrene.

 

Derudover varetager vi forældrenes og familiernes interesser overfor beslutnings-tagere, meningsdannere og fagprofessionelle. Det gør vi bl.a. som en del af Pårørende-alliancen Bedre vilkår for pårørende, som du kan læse mere om her.

 

Tilbud

For Lige Vilkår drives med støtte fra fonde og offentlige midler. Vi har 560 medlemmer, som bl.a. får gavn af disse tilbud:

Netværk mellem forældre

På Facebook faciliterer vi netværk mellem forældre. I et fællesskab mellem ligesindende dannes der personlige relationer og udveksles erfaringer omkring mange forskellige emner. 

Varetage familiernes interesser

Vi synliggør forholdene for forældre og andre pårørende til børn med særlige behov og arbejder proaktivt for at skabe bedre vilkår for forældrene.

 

Målet er at sikre, at den ressource, som forældre udgør, udnyttes bedst muligt til gavn for alle; forældrene, børnene, eventuelle søskende og samfundet som helhed.

Bisiddere og rådgivning

Vi har en frivillig bisidderordning. En bisidder kan deltage i møder med myndigheder og institutioner. Vores bisiddere er uddannede i serviceloven og bisidderrollen og kan bistå alle familier, der har behov for hjælp efter serviceloven.

I en lukket gruppe på Facebook tilbyder vi rådgivning fra eksperter inden for forskellige områder, der knytter sig til livet med et barn med særlige behov. Du er også velkommen til at ringe til os. Vi har åbent hver tirsdag, onsdag og torsdag mellem kl. 10 og 13 på tlf. 42494440.

Udgivelser og arrangementer

Som medlem modtager du otte nyhedsbreve årligt. Derudover inviteres du med til foredrag, kurser, pårørendekonferencer med mere. 

Kommende arrangementer

Ny-diagnosticeret - hvad nu?

Med støtte fra Nordea-fonden afholder vi kursus for forældre til ny-diagnosticerede børn i førskolealderen i København den 26. september 2020. 

 

Arrangementet er gratis, og du kan tilmelde dig her.  Obs! Kurset er nu fuldtegnet, men det er muligt at tilmelde sig ventelisten.

Søskende til børn med særlige behov

Et forældrekursus der sætter fokus på de problematikker og udfordringer, der opstår omkring søskende til børn med særlige behov. På kurset får du konkrete råd og hjælp til et liv i bedre balance, hvor der i størst muligt omfang er er plads og overskud til alle. Kurset afholdes i Aalborg 10/9-20, København 3/11-20, Odense 13/4-21 og Aarhus 14/4-21.

 

Arrangementet er gratis, og du kan tilmelde dig her.

Guides

Overgang fra barn til voksen

Ny-diagnosticeret - hvad nu?

Vi søger frivillige bisiddere

Som frivillig bisidder får du mulighed for at hjælpe udsatte familier i deres møde med forvaltninger og institutioner. Som bisidder forpligter du dig til at hjælpe min. én familie med en sag. Det vil som oftest kræve et formøde, selve mødet og efterfølgende opfølgning med familien.


Hvis du vil høre mere, så kontakt Pernille Baungaard på Pernille@forlige.dk

 
 
 

Om os

Pernille                    Julie                            Ulla

For Lige Vilkår er stiftet af Ulla Hovgaard Ramlau, Julie Kyndesgaard og Pernille Baungaard. 

Ulla er mor til Carl August (20 år) og Joachim (18 år). Carl August er født med dobbelt Y syndrom. Ulla er uddannet fra RUC (Cand. Scient. Soc. i public relations) og har arbejdet som direktør i Dansk Design Center og seneste som leder og seniorrådgiver i et konsulentfirma. Ulla kan kontaktes på: Ulla@forlige.dk

Julie er mor til Piet (12 år) og Otto (6 år). Piet er født med sygdommen CDG. Julie er uddannet fra RUC (HA, Cand. Soc.) og har arbejdet som centerchef, landssekretær og sekretariatsleder. Fra fra 2008 til 2011 passede Julie Piet med tabt arbejdsfortjeneste. Julie kan kontaktes på: Julie@forlige.dk

Pernille er mor til Siri (23 år) og Marius (10 år). Siri har en medfødt hjerneskade på grund af en hjerneblødning før fødslen. Siri bor på et bosted på Østerbro. Pernille har arbejdet i SAS Marketing og er i dag selvstændig kommunikationskonsulent. Pernille kan kontaktes på: Pernille@forlige.dk

Bestyrelsen består af Karen Bue, Karina Rohrberg Jessen, Madeleine Hansen, Ulla Hovgaard Ramlau, Julie Kyndesgaard og Nina Reffstrup (suppleant).

Bliv medlem

Et medlemskab koster 150 kr. årligt, og som medlem får du adgang til alle foreningens tilbud.

 

For at blive medlem skal du blot udfylde denne formular, hvorefter du vil modtage en bekræftelse-mail

 

Du kan tilmelde dig her, hvis du blot vil modtage For Lige Vilkårs nyhedsbrev.

© 2020 For Lige Vilkår CVR 39132869 

Uplandsgade 72, 1. 2300 København S

Du kan læse vores persondatapolitik her.

  • Hvid Instagram Icon
  • For Lige Vilkår
  • For Lige Vilkår